Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść


Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 21 grudnia 2016r.  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek spotkania:

1.    Opiniowanie projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2017.
2.    Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
3.    Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2016.
4.    Sprawozdanie z działalności w roku 2016.
5.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.Przewodnicząca Komisji
 
Magdalena Brandys