Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

            Zwołuję posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów  dnia 30 marca 2015 r. na godz. 11.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok.19

 
 
Porządek spotkania
1. Opiniowanie wstępne wykonania budżetu za rok 2014 r.
2. Zaopiniowanie projektu zmian budżetu na 2015r.
3. Sprawy różne.
 
 
                                                                                        Przewodnicząca
                                                                               Komisji Budżetu i Finansów
 
                                                                                    /-/ Katarzyna Moroz