Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

    Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 25 lutego 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek spotkania:

 

    Otwarcie posiedzenia komisji.

    Zaopiniowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w Jeszkowicach, Nadolicach Małych i Wojnowicach.

    Zaopiniowanie uchwały o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Czernica.

    Zaopiniowanie wniosków o zmianę MPZP na terenie Gminy Czernica.

    Omówienie spraw związanych z melioracją i Spółkami Wodnymi.

    Zapoznanie komisji z propozycją harmonogramu remontów i budowy dróg.

    Sprawy różne.

    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 
 
 Przewodniczący Komisji
 Piotr Zakręta