Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej  dnia 16 stycznia 2015 r.  na godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok.19

 

Porządek spotkania:

1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Czernica na  2015 rok.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015r.

3. Analiza w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Gminy.

4. Analiza w zakresie gminnych obiektów komunalnych i nieruchomości.

5. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2015.

Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawy różne.

 

                                                              Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                    /-/ Magdalena Brandys