Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

              Zwołuję posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów  dnia 16 stycznia 2015 r. na godz.10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok.19


Porządek spotkania

1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Czernica na  2015 rok.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015r.

3. Sprawy różne.

 

 

                                                                                        Przewodnicząca

                                                                               Komisji Budżetu i Finansów

 

                                                                                    /-/ Katarzyna Moroz