Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

            Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 14 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:

1.    Zapoznanie się  ze strukturą Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy oraz ich potrzebami i dotacjami do Niepublicznych Przedszkoli.
2.    Zapoznanie się z raportem o stanie oświaty w roku szkolnym 2013/2014.
3.    Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2015 – zaopiniowanie i wnioski.
4.    Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czernica.
5.    Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016.
6.    Sprawy różne.
.
 
 
                                                                 Przewodniczący Komisji
 
                                                                    Ryszard Wychudzki