Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

        Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dnia 17 grudnia  2014 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:
 
1.     Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok.
2.     Zaopiniowanie projektu zmian budżetu Gminy Czernica na 2014 r.
3.     Sprawy różne.
 
 
 
 
 
                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                     Katarzyna Moroz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
          art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)