Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

            Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 15 grudnia 2014 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:
 
1.     Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji.
3.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
4.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Wielkie, Krzyków,
b/ zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica.
5.     Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2015.
6.     Sprawy różne.
7.     Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 
                                                      Przewodniczący Komisji
 
                                                               Piotr Zakręta
 
 
 
 Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)