Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

 
            Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 16 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:
 
1.     Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
2.     Rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta Gminy.
3.     Analiza projektu budżetu Gminy Czernica na 2015 rok.
4.     Sprawy różne.
 
 
 
                                                       Przewodnicząca Komisji
 
                                                          Magdalena Brandys
 
 
 
 
 
 
 
 
             Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)