Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 17 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:
 
1.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty…,
2.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty…,
3.     Przygotowanie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2015 rok.
4.     Sprawy różne.
.
 
 
                                                                 Przewodniczący Komisji
 
                                                                    Ryszard Wychudzki
 
 
 
 
Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)