Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Treść

              Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 18 grudnia  2014 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok.19
 
Porządek spotkania.
 
1.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
2/ zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2014-2023,
3/ ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Wielkie,
4/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady,
5/ skargi na bezczynność Wójta Gminy.
6/ zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 RG Czernica z dnia 30.08.2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica…
2.     Sprawy różne.
 
 
 
 
                                                                                        Przewodnicząca
                                                                                                      Rady Gminy Czernica
 
                                                                                                       /-/ Anna Andrusyn
 
 
        Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
       art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645