Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej  dnia 12 listopada 2014 r. o godz. 10.00

Porządek spotkania
1. Ocena realizacji inwestycji w II półroczu 2014 roku.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2015.
3. Sprawy różne.                                           

                                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
                                             /-/ Magdalena Brandys