Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dnia 13 listopada 2014r.  na godzinę 10:00

Planowany porządek spotkania:

1. Analiza projektu budżetu na rok 2015.
2. Sprawy różne.                                Przewodnicząca komisji


                                      Anna Andrusyn