Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 22 września 2014 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:

1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ uchwalenia mpzp wsi Nadolice Wielka, część północna;
b/ uchwalenia mpzp wsi Jeszkowice, część południowa;
c/ przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Chrząstawa Wielka;
d/ przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Kamieniec Wrocławski,
e/ ustalenia nazw ulic we wsi Jeszkowice.
3.    Sprawy różne.
4.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.                                                       Przewodniczący Komisji
 
                                                               Piotr Zakręta
 


  Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)