Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

            Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 12 sierpnia 2014 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:

1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach: Dobrzykowice, Jeszkowice, Nadolice Małe oraz Nadolice Wielkie.
3.    Zaopiniowanie wniosków o wykup gruntu w Nadolicach Wlk. przez p. W. Szandała.
4.    Zaopiniowanie wniosków o zmianę MPZP wsi Kamieniec Wr. i Nadolice Małe.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia MPZP wsi Nadolice Wielkie ( część północna i ul. Rzeczna).
6.    Opiniowanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.
7.    Omówienie planu kanalizacji pozostałych miejscowości na terenie Gminy Czernica.
8.    Przegląd cmentarza komunalnego.
9.    Sprawy różne.
10.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.                                                       Przewodniczący Komisji
 
                                                               Piotr Zakręta