Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

              Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 30 lipca 2014 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok.19
Porządek spotkania.
 
1.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
2/ zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2014-2023,
3/ przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernica  
    na lata 2014-2025,
4/ ustalenia nazw ulic we wsiach: Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Dobrzykowice,
    Jeszkowice,
5/ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa…. co do
    postanowień projektu uchwały Statutu Sołectwa – x 13 ( dla każdego sołectwa odrębna
    uchwała),
6/ uchwalenia regulaminu ogólnodostępnych terenów sportowych,
7/ uchwalenia MPZP terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie przy ul. Rzecznej….,
8/ zmiany MPZP terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie część północna.
2.      Zaopiniowanie sprawy nadania nazwy mostu będącego odcinkiem Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – drogi Bielany-Łany-Długołęka, „Most im. Generała Augusta Emila Fieldorfa PS. Nil”
3.     Sprawy różne.
 
 
 
                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                      Rady Gminy Czernica
 
                                                                                                       /-/ Jarosław Jagielski