Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

            Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 23 kwietnia  2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:

1. Potrzeby osób niepełnosprawnych. Spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”.
2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w szkołach i placówkach oświatowych.
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernica.
4. Sprawy różne:
.
 
 
                                                                 Przewodnicząca Komisji
 
                                                               Maria Marcinów-Maciejczyk