Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

            Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 27 marca  2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:

1. Analiza demograficzna stanu liczby dzieci urodzonych w latach 2007 – 2013. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach.
2. Stan bezrobocia w Gminie Czernica.
3. Inwestycje w oświacie w roku 2014.
4. Sprawy różne:
.
 
 
                                                                 Przewodnicząca Komisji
 
                                                               Maria Marcinów-Maciejczyk