Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

            Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 11 marca  2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:

1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy.
2. Przygotowanie projektu stanowiska Rady Gminy Czernica w formie projektu uchwały w sprawie skargi na  Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem.
3. Sprawy różne:
.
 
 
                                                                 Przewodnicząca Komisji
 
                                                               Maria Marcinów-Maciejczyk

 

 

 


Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)