Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść


        Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dnia 27 lutego  2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:

1.    Wstępne wykonanie budżetu Gminy Czernica za rok 2013.
2.    Zaopiniowanie projektu zmian budżetu Gminy Czernica na rok 2014.
3.    Informacja na temat dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.
4.    Sprawy różne.