Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 

 
            Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 23 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:
 
    Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013.
    Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli i Punktów Wychowania Przedszkolnego.
    Sprawy różne:
1/ rozpatrzenie pism p. Tomasza Łukaszów.
 
 
                                                                 Przewodnicząca Komisji
 
                                                               Maria Marcinów-Maciejczyk