Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 7 grudnia 2013 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego… na rok 2014.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2014.
4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP wsi Kamieniec Wr.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kamieniec Wr.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

                                                       Przewodniczący Komisji
 
                                                               Piotr Zakręta