Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dnia 5 grudnia  2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Czernica na 2014 rok.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2014.
3. Sprawy różne.

 
 
                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                    Anna Andrusyn