Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 15 października 2013 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:
 
1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.    Przegląd cmentarza komunalnego w Wojnowicach.
3.    Opiniowanie pracy ZGK Czernica pod kątem zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i obsługę kanalizacji.
4.    Opiniowanie stanu zaawansowania robót kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wlk.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wlk.
6.    Sprawy różne.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 
                                                      Przewodniczący Komisji
 
                                                               Piotr Zakręta