Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 

        Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dnia 25 września  2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:
 
1.       Zaopiniowanie wykonania  budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2013 rok.
2.       Zaopiniowanie stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
3.       Sprawy różne.
 
 
 
                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                    Anna Andrusyn