Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 26 września  2013 o godz. 9.00 w sali przy ul. Kolejowej 4 w Czernicy.

Porządek spotkania

1.     Określenie harmonogramu remontu dróg gminnych.

2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania  Planu Gospodarki

    Niskoemisyjnej,

2/ zmiany uchwały Nr XII/69/2007 RG Czernica z dnia28.12.2007 r. w sprawie ustalenia

    nazw ulic we wsi Krzyków.

3.     Sprawy różne. 

 

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                   Rady Gminy Czernica

 

                                                                                    /-/ Jarosław Jagielski