Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 

            Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 27 września  2013 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:
 
1.    Zadania Gminy w sytuacjach kryzysowych. Działalność zespołu reagowania kryzysowego.
2.    Organizacja zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży.
3.    Informacja o sposobie wykorzystania przez Stowarzyszenia dotacji przyznanych na rok 2012.
4.    Propozycja Komisji do projektu budżetu na rok 2014.
5.    Sprawy różne.
 
 
 
                                                                 Przewodnicząca Komisji
 
                                                              Maria Marcinów-Maciejczyk