Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 

            Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 17 września 2013 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
Porządek spotkania:
 
1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.    Zaopiniowanie propozycji zmian w projekcie mpzp wsi Nadolice Wielkie.
3.    Omówienie koncepcji budowy dróg gminnych na lata 2014-2016.
4.    Sprawy różne.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 
                                                      Przewodniczący Komisji
 
                                                               Piotr Zakręta