Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dnia 31 lipca 2013 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok.19

 

Porządek spotkania

1.      Zmiany w budżecie gminy.

2.      Omówienie przez Inwestorów problemu budowy chodnika ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich.

3.      Omówienie przez projektanta teksu jednolitego Studium Gminy Czernica.

4.      Możliwość powołania lokalnego funduszu pożyczkowego w ramach programu samorządowa Polska.

5.      Zmiana uchwały Nr XII/69/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Krzyków.

6.      Sprawy różne.

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                   Rady Gminy Czernica

 

                                                                                    /-/ Jarosław Jagielski