Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 

              Zwołuję posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów  dnia 30 lipca 2013 o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok.19

 

 

Porządek spotkania

1.      Zaopiniowanie projektu zmian budżetu Gminy Czernica na 2013 rok.

2.      Sprawy różne.

 

 

 

                                                                                        Przewodnicząca

                                                                               Komisji Budżetu i Finansów

 

                                                                                    /-/ Anna Andrusyn