Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 30 lipca 2013 o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy pokój 19

 

Porządek spotkania:

1. otwarcie posiedzenia

2. opiniowanie działalności świetlic wiejskich

3. ocena realizacji inwestycji w 1 półroczu 2013

4. sprawy różne

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Magdalena Brandys