Przejdź do stopki

INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Treść

 

  Na wniosek Wójta Gminy Czernica zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Czernica dnia 25 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok. 19
 Proponowany porządek obrad:
1.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Przyjęcie porządku obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 rok.
5.       Zamknięcie obrad Rady.
 
 
                                                            Przewodniczący
                                                       Rady Gminy Czernica
 
                                                          Jarosław Jagielski