Przejdź do stopki

Raport o stanie gminy

Treść

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Czernica,

Wypełniając dyspozycję art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiam Raport o stanie gminy Czernica za 2021 rok.

Wierzę, że raport pozwoli na zapoznanie się z kondycją społeczno - ekonomiczną gminy oraz podstawowymi aspektami funkcjonowania samorządu gminnego w 2021 roku.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos zainteresowani mieszkańcy gminy, którzy mogą złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Czernica pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

/-/ Włodzimierz Chlebosz - Wójt Gminy Czernica

 

POBIERZ RAPORT O STANIE GMINY CZERNICA