Przejdź do stopki

Raport o stanie gminy

Treść

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Czernica,

Wypełniając dyspozycję art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Czernica za 2019 rok.

Wierzę, że raport pozwoli Państwu na zapoznanie się z aktualną kondycją społeczno - ekonomiczną gminy oraz podstawowymi aspektami funkcjonowania samorządu gminnego.

Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z lekturą raportu oraz zapraszam do dyskusji zarówno nad obecną sytuacją, jak i przyszłymi kierunkami rozwoju naszej gminy.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy. Zainteresowani mieszkańcy winni złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

/-/ Włodzimierz Chlebosz - Wójt Gminy Czernica

 

POBIERZ TREŚĆ RAPORTU O STANIE GMINY CZERNICA W PDF