Przejdź do stopki

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Czernicy

Treść

Zarządzeniem Wójta nr 0050.102.2016  z  28 października 2016 roku została powołania Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Czernicy w następującym składzie:

Trzech przedstawicieli Rady Gminy Czernica:

1)      Sabina Jasińska,

2)      Adam Jaskuła,

3)      Ryszard Wychudzki.
 

Trzech przedstawicieli Wójta Gminy Czernica:

1)      Aneta Fiskies,

2)      Małgorzata Ligarska,

3)      Beata Perner.

Sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

1)      Piotr Gróbarczyk – Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy,

2)      Jarosław Jagielski – Towarzystwo Przyjaciół Ratowic,

3)      Krzysztof Kotela – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica,

4)      Jerzy Misztal – Ludowy Zespół Sportowy PKS Łany,

5)      Krzysztof Tarnowski – Dobrzykowickie Stowarzyszenie Samych Swoich,

6)      Irena Ulatowska – Stowarzyszenie Miłośników Nadolic Małych.

 

------------------------

DO POBRANIA

REGULAMIN PRACY RADY

PROTOKÓŁ NR 1

UCHWAŁA NR 1

UCHWAŁA NR 2

UCHWAŁA NR 3

UCHWAŁA NR 4