Przejdź do stopki

Rejestry

Treść

L.p.

Nr pozwolenia/

decyzji

Data złożenia wniosku

Data Wydania decyzji

Dane teleadresowe wnioskodawcy

Rodzaj decyzji:

Zezwalająca/

odmowna

Cel

Formy prowadzenia

Obszar

Miejsce wydatkowania:

Kraj/

zagranica

Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki

1

5022/1/2008

16.05.2008r.

27.05.2008r.

Komitet Organizacyjny Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Czernicy

Zezwalająca

Zbiórka rzeczowa na fanty loteryjne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 69 poz. 683)

Czernica

Jeszkowice

Wojnowice

Kraj

13 czerwca 2008 -

14 czerwca 2008

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5