Przejdź do stopki

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica     

Treść

 

Przyjmujemy interesantów

poniedziałek, wtorek,  czwartek, piątek
 7:30 - 15:15

środa
8:00 - 17:00

         

Wydział Spraw Obywatelskich
i Urząd Stanu Cywilnego

poniedziałek, wtorek, czwartek
  7:30 - 15:00 

środa
8:00 - 17:00

piątek
7:30 - 14:30

 

GMINA
Nazwa gminy Czernica
Rodzaj gminy wiejska
Powiat wrocławski
Województwo dolnośląskie
Powierzchnia  8 361,09 ha
Ludność: 19 101*
URZĄD GMINY
Adres

Czernica, ul. Kolejowa 3

Kod pocztowy 55-003
NIP Urzędu 896-13-14-672
NIP Gminy 912-11-01-093
REGON 931934986
TERYT 0223012
Telefon 71 726 57 00
email czernica@czernica.pl
skrytka ePUAP /m8rx5cp625/skrytka
www www.czernica.pl
Nr konta podstawowy 89 1090 2398 0000 0001 4728 8988

 Nr konta do podatków i opłat: 

62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

Konto bankowowe dla  wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
40 1090 2398 0000 0001 4728 8997
 
Numer konta przeznaczony na opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
24 1090 2398 0000 0001 4728 8994
 
Opłaty:
- adiacencka
- renta planistyczna
- pas drogowy
70 1090 2398 0000 0001 4949 5498

           Redakcja BIP: Marcin Gałandziej, tel.: 880 670 617   email: bip@czernica.pl


* liczba stałych mieszkańców, informacje własne Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 23.11.2023 r.