Przejdź do stopki

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica     

Treść

 

Przyjmujemy interesantów
 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 7:30 - 15:15 
środa w godzinach 8:00-17:00
 

 

GMINA
Nazwa gminy Czernica
Rodzaj gminy wiejska
Powiat wrocławski
Województwo dolnośląskie
Powierzchnia  8 361,09 ha
Ludność: 18 035*
URZĄD GMINY
Adres

Czernica, ul. Kolejowa 3

Kod pocztowy 55-003
NIP Urzędu 896-13-14-672
NIP Gminy 912-11-01-093
REGON 931934986
TERYT 0223012
Telefon 71 726 57 00
email czernica@czernica.pl
skrytka ePUAP /m8rx5cp625/skrytka
www www.czernica.pl
Nr konta podstawowy 89 1090 2398 0000 0001 4728 8988

 Nr konta do podatków i opłat: 

62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

Konto bankowowe dla  wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
40 1090 2398 0000 0001 4728 8997
 
Numer konta przeznaczony na opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
24 1090 2398 0000 0001 4728 8994
 
Opłaty:
- adiacencka
- renta planistyczna
- pas drogowy
70 1090 2398 0000 0001 4949 5498

           Redakcja BIP: Marcin Gałandziej, tel.: 880 670 617   email: bip@czernica.pl


* liczba stałych mieszkańców, informacje własne Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 31.12.2022 r.