WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

Wybory

data publikacji:  04-03-2010 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  04-03-2010 | 10:30
Informacja Gimnnej Komisji Wyborczej w Czernicy

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZERNICY Z DNIA 02 PAŹDZIERNIKA 2006 R.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz wytycznych w sprawie wykonywania zadań przez terytorialne komisje wyborcze do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. (załącznik do uchwały PKW z dnia 25.09.2006 r.) Gminna Komisja Wyborcza w Czernicy informuje, iż dnia 02 października 2006 r. ukonstytuowała się w następujący sposób:

l.Głowacka Janina - przewodnicząca komisji

2.  Drozd Tadeusz - zastępca przewodniczącej komisji

3.  Gałandziej Marcin - członek

4.  Godek-Fiet Renata - członek

5.     Korczyńska Stanisława - członek

6.  Krzywoń Anna - członek

7.     Tokarz Władysław - członek

Gminna Komisja Wyborcza   w Czernicy, celem zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych, będzie pełnić dyżury w następujących dniach:

dnia: 05.10.2006 (czwartek) godz. 14.00 - 16.00

dnia: 06.10.2006 (piątek) godz. .14.00 - 16.00

dnia: 09.10.2006 (poniedziałek) godz. 14 - 16.00

dnia: 10.10.2006 (wtorek) godz. 14.00 - 16.00

dnia: 11.10.2006 (środa) godz. 15.00 - 17.00

dnia: 12.10.2006 (czwartek) godz. 14.00 - 16.00

dnia: 13.10.2006 (piątek) godz. 12.00 - 24.00

Siedzibą Komisji jest Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, pok. 19

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

w Czernicy

/-/  Janina Glowacka
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności