obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 20.05.2021
o wszczętym w dniu 20.04.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 63,55mb w m. Chrząstawa Mała, na dz. nr 123 obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2021
o wszczętym w dniu 16.04.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 76,6mb w m. Gajków, na dz. nr 114, 79 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2021
o wydaniu w dniu 12.05.2021 r. decyzji nr 10/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 479 w miejscowości Gajków przy ul. Janowickiej, na działce nr 455 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2021
o wydaniu w dniu 12.05.2021 r. decyzji nr 9/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Kamieniec Wrocławski, na dz. nr 24/3, 35 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2021
o wydaniu w dniu 12.05.2021 r. decyzji nr 8/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Chrząstawa Wielka, na dz. nr 230/32, 230/33, 230/36, 230/49, 230/50, 230/51, 230/52, 230/53, 230/54, 230/55, 230/56, 230/57, 230/58, 230/59, 230/60, 230/63, 230/64 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.05.2021
o wydaniu w dniu 12.05.2021 r. decyzji nr 7/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla budynku wielolokalowego w m. Dobrzykowice, na dz. nr 226/1, 267/36, 267/37, 267/38 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 12.05.2021
o wszczętym w dniu 13.04.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 295/15 w miejscowości Jeszkowice, na dz. nr 295/6, 295/17 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 12.05.2021
o wszczętym w dniu 13.04.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 295/15, 295/16 w Jeszkowicach długości ok. 70m i budowie sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC-U dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. nr 295/15, 295/16 w Jeszkowicach długości ok. 80m, na dz. nr 295/6, 295/17 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 12.05.2021
o wszczętym w dniu 13.04.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 557/8 w Czernicy długości ok. 220m i budowie sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC-U dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. nr 557/8 w Czernicy długości ok. 150m, na dz. nr 557/8, 211/14, 205/9 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 12.05.2021
o wszczętym w dniu 13.04.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110 dla zasilania dz. nr 324/2 – 324/8 przy ul. Glinianej, długości ok. 200m, na dz. nr 662, 324/1 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 06.05.2021
w dniu 29 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Czernica I” o mocy do 1MW zlokalizowanej na działkach nr 43 i 44/1 obręb Ratowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.05.2021
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.   więcej »»»
Obwieszczenie 05.05.2021
o podjęciu z dniem 28 kwietnia 2021 r. zawieszonego w dniu 29 września 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”   więcej »»»
Obwieszczenie 27.04.2021
o wszczętym w dniu 29.03.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi powiatowej, na dz. nr 211/2, 215, 226/2 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.04.2021
o wydaniu w dniu 22.04.2021 r. decyzji (nr pisma GPI.6733.6.1.2021.ŁK) umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na dz. nr 38, 37, 35, 36/1, 36/2, 36/6, 36/12, 36/30, 36/31, 36/32, 36/33 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.04.2021
że w dniu 23 kwietnia 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu w dniu 4 stycznia 2021 r. po uzupełnieniu wniosku przez pełnomocnika zarządcy dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, Zarządu Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie   więcej »»»
Obwieszczenie 23.04.2021
że w dniu 23 kwietnia 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 4 stycznia 2021 r. po uzupełnieniu wniosku przez pełnomocnika zarządcy dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, Zarządu Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.04.2021
o wydaniu w dniu 16.04.2021 r. decyzji nr 5/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: sieć wodociągowa dn110 dla zasilenia dz. nr 230/60 w rejonie ul. Oliwkowej, na dz. nr 230/36, 230/33 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 16.04.2021
o wszczętym w dniu 19.03.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica etap II, III, IV, na dz. nr 35, 316/3, 350 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 15.04.2021
o wydaniu w dniu 14.04.2021 r. decyzji nr 4/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku usługowego, dwukondygnacyjnego pod funkcję przedszkola publicznego, z funkcjami towarzyszącymi w postaci sal rehabilitacyjnych, sal zabaw, mieszkaniami wspierającymi wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: miejscami postojowymi, placem zabaw, zielenią urządzoną, utwardzeniami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącza i instalacje wewnętrzne: gazu, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej), na dz. nr 440/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności