obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 24.06.2021
o wydaniu w dniu 23.06.2021 r. decyzji nr 20/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 63,55mb w m. Chrząstawa Mała, na dz. nr 123 obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.06.2021
o wszczętym w dniu 26.05.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia dla zasilania zakładu produkcyjnego, na działce nr 32/19 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 23.06.2021
o wszczętym w dniu 21.05.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, na działce nr 47/5 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2021
o wydaniu w dniu 18.06.2021 r. decyzji nr 19/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 76,6mb w m. Gajków, na dz. nr 114, 79 obręb Gajków, gmina Czernica..   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2021
o wydaniu w dniu 16.06.2021 r. decyzji nr 18/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110 dla zasilania dz. nr 324/2 – 324/8 przy ul. Glinianej, długości ok. 200m, na dz. nr 662, 324/1 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2021
o wydaniu w dniu 16.06.2021 r. decyzji nr 17/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 557/8 w Czernicy długości ok. 220m i budowie sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC-U dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. nr 557/8 w Czernicy długości ok. 150m, na dz. nr 557/8, 211/14, 205/9 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2021
o wydaniu w dniu 16.06.2021 r. decyzji nr 16/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr 295/15, 295/16 w Jeszkowicach długości ok. 70m i budowie sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC-U dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. nr 295/15, 295/16 w Jeszkowicach długości ok. 70m, na dz. nr 295/6, 295/17 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2021
o wydaniu w dniu 16.06.2021 r. decyzji nr 15/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 295/15 w miejscowości Jeszkowice, na dz. nr 295/6, 295/17 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2021
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o ustalenie środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynków handlowo-usługowych, myjni samochodowej wraz z miejscami parkingowymi, zjazdem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami uzbrojenia terenu” na działkach nr 41/1, 42/2, 43/4, 43/6, 44/3, 45/3, 46/3 obręb Łany.   więcej »»»
Obwieszczenie 18.06.2021
o podjęciu z dniem 14 czerwca 2021 r. zawieszonego w dniu 30 grudnia 2019 r. postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynków handlowo-usługowych, myjni samochodowej wraz z miejscami parkingowymi, zjazdem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami uzbrojenia terenu” na działkach nr 41/1, 42/2, 43/4, 43/6, 44/3, 45/3, 46/3 obręb Łany.   więcej »»»
Obwieszczenie 11.06.2021
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Czernica I” o mocy do 1MW zlokalizowanej na działkach nr 43 i 44/1 obręb Ratowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 10.06.2021
dniu 7 czerwca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie śluzy małej w Janowicach z dostosowaniem do parametrów min. IV klasy drogi wodnej, w obrębach Jeszkowice i Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 09.06.2021
w dniu 2 czerwca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” w powiecie wrocławskim, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 09.06.2021
w dniu 1 czerwca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaworowej w Gajkowie” na działkach nr 44, 45/2, 45/3, 45/24, 45/25, 45/34, 45/35, 45/36 oraz części działek numer 40, 54, 45/4 obręb Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 31.05.2021
o wydaniu w dniu 28.05.2021 r. decyzji nr 14/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi powiatowej, na dz. nr 211/2, 215, 226/2 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 28.05.2021
że w dniu 26 maja 2021 r. na wniosek strony została wydana decyzja umarzająca wszczęte w dniu 28 lipca 2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.   więcej »»»
Obwieszczenie 28.05.2021
że w dniu 26 maja 2021 r. na wniosek strony została wydana decyzja umarzająca wszczęte w dniu 28 lipca 2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.   więcej »»»
Obwieszczenie 24.05.2021
o wydaniu w dniu 20.05.2021 r. decyzji nr 13/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica etap II, III, IV, na dz. nr 35, 316/3, 350 obręb Gajków, gmina Czernica..   więcej »»»
Obwieszczenie 24.05.2021
o wydaniu w dniu 20.05.2021 r. decyzji nr 12/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn160 i dn110 dla zasilenia budynków mieszkalnych na dz. nr 38 przy ul. Lipowej w Gajkowie i sieci kanalizacji sanitarnej dn200 dla odbioru ścieków z budynków mieszkalnych na dz. nr 38 przy ul. Lipowej w Gajkowie, na dz. nr 38, 244 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 20.05.2021
o wydaniu w dniu 19.05.2021 r. decyzji nr 11/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci wodociągowej na dz. nr 38, 39, 41, 42/4, 42/3, 40 obręb Gajków oraz przyłączy kanalizacji deszczowej na dz. nr 54 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności