obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 20.08.2021
o wydaniu w dniu 20.08.2021 r. decyzji nr 25/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, na dz. nr 47/5, 47/3 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 20.08.2021
w dniu 18 sierpnia 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 1 czerwca 2021 r. na wniosek pełnomocnika spółki Dzisiejszy Dom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-034 Wrocław, ul.Ołtaszyńska 78A) została wydana decyzja odmawiająca ww. spółce wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaworowej w Gajkowie” na działkach nr 44, 45/2, 45/3, 45/24, 45/25, 45/34, 45/35, 45/36 oraz części działek numer 40, 54, 45/4 obręb Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 20.08.2021
w dniu 18 sierpnia 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 1 czerwca 2021 r. na wniosek pełnomocnika spółki Dzisiejszy Dom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-034 Wrocław, ul.Ołtaszyńska 78A) została wydana decyzja odmawiająca ww. spółce wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaworowej w Gajkowie” na działkach nr 44, 45/2, 45/3, 45/24, 45/25, 45/34, 45/35, 45/36 oraz części działek numer 40, 54, 45/4 obręb Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Treść decyzji udostępniona została dnia 19.08.2021 r. na stronie http://bip.czernica.pl/pl .   więcej »»»
Decyzja 20.08.2021
postanawiam odmówić spółce Dzisiejszy Dom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ołtaszyńskiej 78A, w imieniu której działa pełnomocnik Marta Tasz, reprezentująca spółkę BMT Polska sp. z o.o., ul. Mennicza 13 we Wrocławiu, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaworowej w Gajkowie” na działkach nr 44, 45/2, 45/3, 45/24, 45/25, 45/34, 45/35, 45/36 oraz części działek numer 40, 54, 45/4 obręb Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.08.2021
o wydaniu w dniu 13.08.2021 r. decyzji nr 23/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie schodów zewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z przebudową schodów i korektą fragmentu układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanych schodów, na działce nr 160/3 obręb Czernica, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 12.08.2021
o wszczętym w dniu 13.07.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego, na dz. nr 325/4, 369/2 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 28.07.2021
.   więcej »»»
Obwieszczenie 27.07.2021
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała   więcej »»»
Obwieszczenie 26.07.2021
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaworowej w Gajkowie”   więcej »»»
Obwieszczenie 20.07.2021
o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do dystrybucji produktów naftowych w ramach projektowanej stacji paliw   więcej »»»
Obwieszczenie 16.07.2021
o wydaniu decyzji nr 21/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 15.07.2021
o wszczęciu postępowania administracyjengo   więcej »»»
Obwieszczenie 15.07.2021
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 15.07.2021
o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 14.07.2021
wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku pełnomocnika spółki NAP Invest Osiem Sp. z o.o.   więcej »»»
Obwieszczenie 14.07.2021
umorzone postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 19 września 2019 r. na wniosek pełnomocnika spółki NAP Invest Osiem Sp. z o.o   więcej »»»
Obwieszczenie 13.07.2021
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Obwieszczenie 12.07.2021
dot. przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej Czernica I ...   więcej »»»
Obwieszczenie 09.07.2021
o wszczętym w dniu 11.06.2021 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie schodów zewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z przebudową schodów i korektą fragmentu układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanych schodów, na działce nr 160/3 obręb Czernica, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 24.06.2021
IFO.WO.7570.672.2020.MK   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności