obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 27.11.2020
o nałożeniu w dniu 24.11.2020 r. obowiązku sporządzenia i załączenia raportu oddziaływania na środowisko dla całości przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i udrożnienie starorzecza na rzece Odrze (km 227+250) w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”. Jednocześnie zawiadamiam, że postępowanie w w/w sprawie zostało w dniu 24.11.2020 r. zawieszone do czasu otrzymania przez Urząd Gminy Czernica raportu oddziaływania na środowisko.   więcej »»»
Obwieszczenie 27.11.2020
o nałożeniu w dniu 24.11.2020 r. obowiązku sporządzenia i załączenia raportu oddziaływania na środowisko dla całości przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i udrożnienie starorzecza na rzece Odrze (km 227+250) w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”.   więcej »»»
Obwieszczenie 04.11.2020
o wszczętym w dniu 14.10.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego Gajków ul. Słoneczna, gm. Czernica, na dz. nr 341, 281, 335/3, 337, 269, 329, 294, 322 obręb Gajków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 04.11.2020
o wszczętym w dniu 13.10.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na dz. nr 230/36, 230/33 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 28.10.2020
o wydaniu w dniu 28.10.2020 r. decyzji nr 11/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: sieć wodociągowa dn110 dla zasilenia dz. nr 230/60 w rejonie ul. Oliwkowej, na dz. nr 230/36, 230/33, 230/32 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 19.10.2020
Wójt Gminy Czernica podaje terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 na terenie obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Knieja” we Wrocławiu   więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego 15.10.2020
SP-GN.6740.10.2020.MB   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 15.10.2020
IF-PP.747.39.2020.GM2   więcej »»»
Obwieszczenie 07.10.2020
o wydaniu w dniu 07.10.2020 r. decyzji nr 10/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 1925D (ul. Główna), na działce nr 292 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków   więcej »»»
Obwieszczenie 29.09.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu   więcej »»»
Obwieszczenie 22.09.2020
Wójta Gminy Czernica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków   więcej »»»
Obwieszczenie 16.09.2020
o wszczętym w dniu 26.08.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pn.: sieć wodociągowa dn110 dla zasilenia dz. nr 230/60 w rejonie ul. Oliwkowej, na dz. nr 230/36, 230/33, 230/32 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 11.09.2020
o wydaniu w dniu 10.09.2020 r. decyzji nr 9/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego Krzyków ul. Główna, na działkach nr 165, 173 obręb Krzyków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 11.09.2020
o wydaniu w dniu 10.09.2020 r. decyzji nr 8/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kolektora kanalizacji sanitarnej, na dz. nr 123, 188, części środkowej dz. nr 120 (zlokalizowana pomiędzy działkami nr 127/2 i 128 a działką nr 188, nie objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 27.08.2020
o wszczętym w dniu 12.08.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 1925D (ul Główna), na działce nr 292 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności