obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie 19.10.2020
Wójt Gminy Czernica podaje terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 na terenie obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Knieja” we Wrocławiu   więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego 15.10.2020
SP-GN.6740.10.2020.MB   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 15.10.2020
IF-PP.747.39.2020.GM2   więcej »»»
Obwieszczenie 07.10.2020
o wydaniu w dniu 07.10.2020 r. decyzji nr 10/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 1925D (ul. Główna), na działce nr 292 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 30.09.2020
Wójta Gminy Czernica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków   więcej »»»
Obwieszczenie 29.09.2020
Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu   więcej »»»
Obwieszczenie 22.09.2020
Wójta Gminy Czernica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków   więcej »»»
Obwieszczenie 16.09.2020
o wszczętym w dniu 26.08.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pn.: sieć wodociągowa dn110 dla zasilenia dz. nr 230/60 w rejonie ul. Oliwkowej, na dz. nr 230/36, 230/33, 230/32 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica   więcej »»»
Obwieszczenie 11.09.2020
o wydaniu w dniu 10.09.2020 r. decyzji nr 9/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego Krzyków ul. Główna, na działkach nr 165, 173 obręb Krzyków, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 11.09.2020
o wydaniu w dniu 10.09.2020 r. decyzji nr 8/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kolektora kanalizacji sanitarnej, na dz. nr 123, 188, części środkowej dz. nr 120 (zlokalizowana pomiędzy działkami nr 127/2 i 128 a działką nr 188, nie objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 27.08.2020
o wszczętym w dniu 12.08.2020 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 1925D (ul Główna), na działce nr 292 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Obwieszczenie 27.08.2020
o wszczętym w dniu 24.08.2020 roku postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i udrożnienie starorzecza na rzece Odrze (km 227+250) w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”.   więcej »»»
Obwieszczenie 25.08.2020
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Chrząstawa Mała 2” wraz z jej przeróbką położonego na działce nr 15/4 obręb Chrząstawa Mała” w gminie Czernica pow. Wrocławski, po ponownym rozpatrzeniu sprawy.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.08.2020
w dniu 12 sierpnia 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 12 marca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Partec System Sp. z o. o. Budowa hali produkcyjno–magazynowej i rozbudowa budynku biurowego”, na terenie działek nr 15/7, 15/8 i 15/3 obręb Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 13.08.2020
w dniu 12 sierpnia 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 12 marca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Partec System Sp. z o. o. Budowa hali produkcyjno–magazynowej i rozbudowa budynku biurowego”, na terenie działek nr 15/7, 15/8 i 15/3 obręb Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski.   więcej »»»
Obwieszczenie 04.08.2020
o wszczętym w dniu 28.07.2020 roku postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności