Petycje 2021

Petycje

Petycja - OiSO.152.1.2021 19.01.2021
dot. zamontowania oświetlenia (lamp) na ul. Rolnej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.2.2021 22.02.2021
dot. dzieci uczęszczających do grup zerówkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.3.2021 24.02.2021
dot. zajęć dodatkowych w szkołach na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności