Petycje 2021

Petycje

Petycja - OiSO.152.1.2021 19.01.2021
dot. zamontowania oświetlenia (lamp) na ul. Rolnej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.2.2021 22.02.2021
dot. dzieci uczęszczających do grup zerówkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.3.2021 24.02.2021
dot. zajęć dodatkowych w szkołach na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.4.2021 16.03.2021
w sprawie wykonania drogi asfaltowej w Nadolicach Wielkich od ul. Grabowej do ul. Agrestowej   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.5.2021 31.03.2021
dot. Strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Ratowicach   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.6.2021 31.03.2021
dot. wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.7.2021 27.04.2021
dot. zamontowania na ulicy Rzecznej ( na wysokości ulicy Sosnowej) progu zwalniającego.   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.8.2021 19.05.2021
dot. utwardzenia nawierzchnią bitumiczną całego przebiegu ul. Gajowej oraz naprawę nawierzchni bitumicznej ul. Stawowej oraz jej poszerzenie na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Leśnej w miejscowości Chrząstawa Mała   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.9.2021 26.07.2021
dot. planowanej budowy farmy fotowoltaicznej na działce 179/1   więcej »»»
Petycja - OiSO.152.10.2021 29.07.2021
dot. wykonania nawierzchni utwardzonej na ul. Świerkowej w Chrząstawie Małej   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności