Rejestr umów 2021

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
1 04.01.2021 Świadczenie na rzecz Gminy Czernica usług prawnych obejmujących swoim zakresem doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych i realizacji procesów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł z Kancelaria Radcy Prawnego Marta Lamch-Rejowska, ul. Zielińskiego 59 c/8, 53-533 Wrocław 31.12.2021 90 921,60
2 04.01.2021 Świadczenie usług prawnych wraz z obsługą prawną MONIKA SKRZYPEK-PALIWODA ADW. KANCELARIA ADWOKACKA SEMPER LEX PRAWO I PODATKI 31.12.2021 125 460,00
3 04.01.2021 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich (odcinek od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Niedźwiedzią) SLENDER Daniel Janikowski, ul. Abramowskiego 42, 51-663 Wrocław 15.03.2021 6 500,00
4 04.01.2021 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia drogowego odcinka ul. Szkolnej w Czernicy (od parkingu szkoły do skrzyżowania z ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego łącznie) FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 04.08.2021 5 965,00
5 04.01.2021 Konserwacjia oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czernica w okresie od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.01.2022 r. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 31.01.2022 74 672,88
6 04.01.2021 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu drogi ul. Spokojnej i ul. Cichej w Czernicy SLENDER Daniel Janikowski, ul. Abramowskiego 42, 51-663 Wrocław 15.03.2021 9 500,00
7 04.01.2021 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej (droga powiatowa nr 1535D) w Dobrzykowicach przy Biedronce (od ul. Lipowej do istniejącego oświetlenia drogowego) FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 04.07.2021 6 826,50
8 04.01.2021 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia drogowego odcinka ul. Stawowej (droga powiatowa nr 1922D) w Dobrzykowicach (od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Usługową włącznie), FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 04.09.2021 14 145,00
9 04.01.2021 Usługa wydruku 19 000 sztuk kopert w formacie C6/5 z okienkiem prawym z nadrukiem wg. otrzymanego od Zamawiającego wzoru (druk dwukolorowy)oraz usługa kopertowania 19 000 sztuk kopert. PBSERVICE S.C. KRZYSZTOF PAWŁOWSKI, KAMIL WYKROTA, ul. Lawendowe Wzgórze 40A/22, 80-180 Gdańsk 31.01.2021 4 594,05
10 11.01.2021 Budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości ok. 2,3 km wraz z tłocznią ścieków bytowych ( P2) i rurociągami tłocznymi ok. 0,3 km w miejscowości Chrząstawa Mała gm. Czernica (etap III-zlewnia tłoczni P2) Przedsiębiorstwem Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp z o.o., ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica 28.02.2022 1 968 748,95
11 11.01.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kamieni szlachetnych w Dobrzykowicach ETAP II i III Przedsiębiorstwem Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp z o.o., ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica 10.12.2021 2 798 922,18
12 18.01.2021 Budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P2 i branżą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa części przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych Przedsiębiorstwem Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp z o.o., ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica 31.08.2021 1 559 674,05
13 08.01.2021 Wykonanie podziału działki ewidencyjnej nr 276/7 położonej w obrębie Dobrzykowice – wydzielenie zgodnie z MPZP Usługi Geodezyjne Geoinformatyczne i Klasyfikacja Gruntów ANGEO mgr inż. Anna Różak 15.02.2021 7 995,00
14 08.01.2021 Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS AMM SYSTEMS, ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław 31.12.2021 3 543,63
15 08.01.2021 Umowa odpłatnego udostępnienia Gminie w każdym wydaniu „Expressu Wrocławskiego” jednej strony t,j. 2 stron miesięcznie na informacje lokalne poświęcone głównie pracom organów samorządowych gminy oraz przekazywania Gminie 200 egz. każdego wydania gazety Otomedia Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław 31.12.2021 18 000,00
16 11.01.2021 Wykonanie konserwacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych (platforma przychodowa) zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 wraz z zapewnieniem załodobowych usług pogotowia dźwigowego Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o., ul. Morelowskiego 32/34, 54-429 Wrocław 31.12.2021 1 476,00
17 19.01.2021 Przygotowanie struktury budżetu gminy Story Design Sp. z o.o., ul. Hoża 59/28A, 00-681 Warszawa 31.12.2021 4 797,00
18 10.02.2021 Wydawanie lokalnej bezpłatnej gazety PULS GMINY CZERNICA FIRMA PR KREACJA JAN WAWRZYNIAK, pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław 31.12.2021 18 819,00
19 18.01.2021 Wykonanie Oceny Efektywności realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczani ścieków w Gminie Czernica. Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Wróbla 23, 02-736 Warszawa 26.04.2021 97 170,00
20 25.01.2021 Realizacja prezentacji video obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Czernica Paucis Verbis Sp z o.o., ul. Zegarmistrzowska 32, 51-180 Wrocław 30.06.2021 7 072,50
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności