WYBORY PREZYDENTA RP - CZERWIEC 2020

Wybory

Postanowienie Marszałka Sejmu 04.06.2020
.   więcej »»»
Informacja 04.06.2020
o skorzystaniu przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania   więcej »»»
Informacja 04.06.2020
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju   więcej »»»
Informacja 04.06.2020
o czynnym i biernym prawie wyborczym   więcej »»»
Informacja 04.06.2020
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych   więcej »»»
Komunikat 04.06.2020
.   więcej »»»
Wnioski do pobrania 04.06.2020
.   więcej »»»
Informacja Wójta Gminy Czernica 04.06.2020
w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego   więcej »»»
Dyżur Urzędnika Wyborczego 05.06.2020
.   więcej »»»
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica 09.06.2020
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   więcej »»»
Obwieszczenie 12.06.2020
Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:   więcej »»»
Wykaz miejsc przeznaczonych do plakatowania 12.06.2020
.   więcej »»»
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 15.06.2020
z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   więcej »»»
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I 16.06.2020
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   więcej »»»
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I 16.06.2020
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   więcej »»»
Prezentacja szkolenia członków OKW 19.06.2020
.   więcej »»»
Informacja PKW 29.06.2020
ws. głosowania w obwodach utworzonych w kraju   więcej »»»
Informacja PKW 29.06.2020
ws. możliwości skorzystania z głosowania korespondencyjnego przez każdego wyborcę (wydłużył się termin na dokonanie zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu – do 30 czerwca br.)   więcej »»»
Obwieszczenie 30.06.2020
Państwowej Komisji Wyborczej   więcej »»»
Informacja Wójta Gminy Czernica 30.06.2020
.   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności