WYBORY PREZYDENTA RP 2020

Wybory

Postanowienie Marszałka Sejmu RP 06.02.2020
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   więcej »»»
Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych 21.02.2020
.   więcej »»»
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 21.02.2020
.   więcej »»»
Informacja 24.02.2020
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.   więcej »»»
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica 11.03.2020
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 13.03.2020
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.:   więcej »»»
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu 14.04.2020
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:   więcej »»»
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu 15.04.2020
w celu powołania w gminie Czernica obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I informuje, co następuje   więcej »»»
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej 16.04.2020
z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.   więcej »»»
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II 21.04.2020
z dnia 17 kwietnia 2020 r.w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowychkomisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.   więcej »»»
Informacja 22.04.2020
w sprawie głosowania korespondencyjnego   więcej »»»
Uchwałę Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej 11.05.2020
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności