Rejestr umów 2020

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
121 12.08.2020 Dostawa energii elektrycznej dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r Enea Spółka Akcyjna, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 31.12.2022 1 002 901,65
122 23.07.2020 Usługa polegająca na wymianie piasku na boiskach do siatkówki plażowej na terenie Gminy Czernica. SOŁT-KOP Marcin Sołtyński, ul. Rzeczna 38, 55-003 Nadolice Wielkie 20.08.2020 19 864,50
123 27.07.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorkiego w branży drogowej przy zadaniu: Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych (remont cząstkowy - powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami "patcher") na terenie Gminy Czernica PW "MANET" Eugeniusz Dopierała, ul. Orzechowa 27/31, 50-540 Wrocław 07.09.2020 4 495,65
124 31.07.2020 Umowa na usługi ochrony osób i mienia, świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Prywatna Agencja Ochrony "QUEST" Zakład pracy Chronionej Stanisław Łacina, al. Wolności 7a/6, 55-220 Jelcz-Laskowice 31.08.2020 3 542,40
125 07.08.2020 Umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej - oświetlenie drogowe - ul. Wrocławska w Ratowicach TAURON Dystrybucja S.A., ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków 17.01.2022 761,87
126 27.07.2020 Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, w miejscowości Kamieniec Wrocławski ul. Piaskowa, zakładający wprowadzenie strefy zamieszkania DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna 27.08.2020 1168,50
127 27.07.2020 Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, w miejscowości Kamieniec Wrocławski w ciągu DW 455 DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna 27.10.2020 2 398,50
128 27.07.2020 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na budowie dla zadania pn.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkkowie przy ul. Przedszkolnej 3, działka nr 107/4- etap I ECOSFERA Anna Kaczanowska, ul. Cukrowa 18/13, 52-316 Wrocław 30.10.2020 2 999,00
129 28.07.2020 Konserwacja rowów melioracji szczegółowej będących własnością Gminy Czernica Rejonowy Związek Społek Wodnych w Oławie, ul. 3-go Maja 1, 55-200 Oława 15.10.2020 87 915,00
130 30.07.2020 Usługa polegająca na wymianie piasku na boisku do siatkówki plażowej w Nadolicach Wielkich, działka nr 126/4 SOŁT-KOP Marcin Sołtyński, ul. Rzeczna 38, 55-003 Nadolice Wielkie 27.08.2020 6 519,00
131 31.07.2020 Wyposażenie sali gimnastycznej w meble do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica TORO Joanna Jasnosz, Breń 64A, 33-140 Lisia Góra 20.08.2020 49 839,60
132 06.08.2020 Wykonanie projektu graficznego reklamy promującej bezpłatny wewnątrzgminny transport zbiorowy na zewnątrz autobusów, usunięcie starych folii z reklamą oraz oklejenie nowymi foliami z reklamą siedmiu autobusów 3D-Studio Dorota Misiak, ul. Główna 60/1, 55-003 Wojnowice 10.09.2020 27 000,00
133 10.08.2020 Dostawa i montaż grilla betonowego wraz z pracami towarzyszącymi na terenie gminy przy ul. Parkowej w Chrząstawie Małej GOLBET Piotr Dudziński, Trezbinia 53, 48-200 Prudnik 21.09.2020 6 986,40
134 12.08.2020 Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonanych przez mieszkańców w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała GEO-SERWIS Krzysztof Baszczij, ul. Wrocławska 82, 55-003 Czernica 31.01.2021 25 830,00
135 12.08.2020 Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji busowy sieci kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej "STYK"-MATERIAŁY BUDOWLANE ILONA JAKUBEK-LENIART, ul. Truskawkowa 1, 55-003 Nadolice Wielkie 17.08.2020 4 922,00
136 17.08.2020 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - etap I 2020 TOM-INSTAL sp. z o.o., ul. Gimnazjalna 6, 51-170 Wrocław 29.01.2021 6 549 666,61
137 17.08.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - etap I 2020 ECOSFERA Anna Kaczanowska, ul. Cukrowa 18/13, 52-316 Wrocław 29.01.2020 86 000,00
138 19.08.2020 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. , 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81 14.04.2021 2714001,56
139 20.08.2020 Wykonanie podziału dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru w zakresie sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach na działkach nr 262/2, 263, 276/6 w celu umożliwienia wykonania części robót przez inwestora Biuro Projektowe KANWOD WARTALSCY S.C. Andrzej Wartalski i Jerzy Wartalski, ul. Mariana Smoluchowskiego 56, 50-372 Wrocław 30.08.2020 6 150,00
140 26.08.2020 Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach na os. Kamieni szlachetnych etap III w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury przetargowej Biuro Projektowe KANWOD WARTALSCY S.C. Andrzej Wartalski i Jerzy Wartalski, ul. Mariana Smoluchowskiego 56, 50-372 Wrocław 09.09.2020 6 500,00
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności