Rejestr umów 2020

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
101 24.06.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach - Etap I. Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki , ul. Bolesława Krzywoustego 2A/2, 56-400 Oleśnica 2 020,28
102 24.06.2020 Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach - Etap I FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 30.10.2020 134 685,00
103 23.06.2020 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19 , działka nr 287/4 - Etap I PPUH MARKO Marek Bernacki, ul. Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 28.08.2020 989 485,80
104 26.06.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacje sanitarne oraz pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego pozostałych specjalności dla zadania: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie W ECOSFERA Anna Kaczanowska, ul. Cukrowa 18/13, 52-316 Wrocław 10 086,00
105 25.06.2020 Wymiana piasku w piaskownicach na terenie ogólnodostępnych placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Czernica PPHU Maciej Krzelowski, ul. Leśna 17, 58-211 Uciechów 23.07.2020 8 364,00
106 01.07.2020 Wykonanie podziału działki ewidencyjnej nr 120/8 położonej w obrębie Dobrzykowic – wydzielenie zgodnie z planem drogi 8KDL Usługi Geodezyjne Geoinformatyczne i Klasyfikacja Gruntów ANGEO mgr inż. Anna Różak, ul. Lipowa 10, Szczodre, 55-095 Mirków 30.09.2020 4 551,00
107 30.06.2020 Wykonanie inwentaryzacji terenu znajdującego się na działkach nr 215 i 144/6 i 216/2 w obrębie Dobrzykowice w bezpośrednim sąsiedztwie działki 144/21 (m.in. ewentualne odkłady materiału, trwale elementy jak ogrodzenia oraz elementy zawierające się w kat Usługi Geodezyjne Geoinformatyczne i Klasyfikacja Gruntów ANGEO mgr inż. Anna Różak 20.07.2020 1 476,00
108 09.06.2020 Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji- oświetlenie drogowe ul. Gajowa w Chrząstawie Małej Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków wg taryfy
109 26.06.2020 Usunięcie wpięcia instalacji deszczowej budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Spółdzielczej 4-6-8 do gminnej instalacji kanalizacji sanitarnej PPUH MARKO Marek Bernacki, ul. Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 10.07.2020 2 214,00
110 30.06.2020 Wykonanie, dostawa wraz z rozładunkiem znaków drogowych PPHU ZNAK s.c. Jacek Grycz, Paweł Bąk, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 09.07.2020 6 856,00
111 30.06.2020 Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej - Etap 3 Biuro Projektowe KANWOD WARTALSCY S.C. Andrzej Wartalski i Jerzy Wartalski, ul. Mariana Smoluchowskiego 56, 50-372 Wrocław 10.07.2020 7 380,00
112 01.07.2020 Umowa przyłączeniowa - UP/085181/2019/O05R03- oświetlenie drogowe ul. Wrocławska w Kamieńcu Wrocławskim i Gajkowie TAURON Dystrybucja S.A., ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków 31.12.2021 761,87
113 10.07.2020 Bieżąca konserwacja jezdnidróg gminnych (remont cząstkowy betonem asfaltowym na gorąco) na terenie gminy Czernica polegająca na remoncie ubytków i wybojów Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlano-Drogowych PRO-D Lucjan Kucharski, Wierzbno 2, 55-216 Domaniów 10.08.2020 75 640,00
114 09.07.2020 Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Gminy Czernica. Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k., ul. Szkolna 20, 43-300 Bielsko-Biała 31.08.2020 20 231,53
115 09.07.2020 Odkomarzania metodą agrolotniczą terenów zieleni wzdłuż rzeki Odry i Widawy oraz terenów zielonych we wszystkich miejscowościach w obrębie Gminy Czernica AGRO PIAST Usługi Agrolotnicze Tomasz Madajewski, ul. Porębska 141, 54-046 Wrocław 31.10.2020 74 900,00
116 23.07.2020 "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3, działka nr 107/4" MAREK BERNACKI PPUH " MARKO", Gajków, ul.Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 30.10.2020 299 984,70
117 14.07.2020 Umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej - oświetlenie drogowe - ul. Owocowa, Łany TAURON Dystrybucja S.A., ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków 761,87
118 03.08.2020 Wykonanie awaryjnej naprawy rurociągu kanalizacji deszczowej odprowadzającego wodę opadową ze stawu dz. nr 363 w Jeszkowicach Rejonowy Związek Społek Wodnych w Oławie, ul. 3-go Maja 1, 55-200 Oława 29.08.2020 69 140,00
119 21.07.2020 Wyposażenie sali gimnastycznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. , ul. Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice 20.08.2020 130 641,60
120 27.07.2020 „Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych (remont cząstkowy – powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami „patcher”). S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard 07.09.2020 90 712,50
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności