Rejestr umów 2020

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
81 29.05.2020 Wykonanie przeglądów i konserwacji gaśnic i hydrantów wewnętrznych w obiektach gminnych FIREMAN - usługi PPOŻ. Karol Malec, ul. Bora-Komorowskiego 29/4, 51-210 Wrocław 05.06.2020 1 211,55
82 29.05.2020 Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Słoneczna w Gajkowie. Zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia drogowego, projekty. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 15.12.2020 8 302,50
83 29.05.2020 Projekt budowy oświetlenia drogowego na ul. Jarzębinowej w Krzykowie. Zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia drogowego, projekty. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 29.11.2020 7 564,50
84 25.05.2020 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach- zadanie nr 1 WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław 24.06.2020 19 987,50
85 26.05.2020 Umowa na świadczenie usługi dostępu do internetu DSS OPERATORÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław 26.05.2022 26 568,00
86 29.05.2020 Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonanych przez mieszkańców w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzykowice gmina Czernica GEO-SERWIS Krzysztof Baszczij, ul. Wrocławska 82, 55-003 Czernica 30.09.2020 18 450,00
87 01.06.2020 Umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej ul. Główna 23 w Jeszkowicach TAURON Dystrybucja S.A., ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków 31.12.2020 207,78
88 10.06.2020 Wznowienie granic działki nr 370, a w przypadku braku jednoznacznych dokumentów ustalenie tej granicy w związku z rozpoczęciem realizacji zadania "Przebudowa ulicy Polnej na odc. w km 0+400 - 1+048 w miejscowości Wojnowice Przemysław Przerywacz "GEO-LIT", ul. Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 10.08.2020 2 706,00
89 01.06.2020 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach- zadanie nr 2 GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina 01.07.2020 18 922,61
90 02.06.2020 Umowa na usługi ochrony osób i mienia, świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Prywatna Agencja Ochrony "QUEST" Zakład pracy Chronionej Stanisław Łacina, al. Wolności 7a/6, 55-220 Jelcz-Laskowice 31.07.2020 7 084,80
91 09.06.2020 Wykonanie, dostawa i montaż tablic z nadrukowanymi nazwami przystanków autobusowych na wiatach przystankowych w gminie Czernica. APLIKUZ Piotr Pindel, Magnuszowice 8, 49-156 Gracze 07.07.2020 7 752,69
92 10.06.2020 Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Czernica na lata 2020- 2023 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ). Jakub Danielski, ul. Piękna 58/16, 50-506 Wrocław 10.12.2020 9 400,00
93 10.06.2020 Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego i podejmowania interwencji w obiekcie Zamawiającego - Dobrzykowice ul. Szkolna 1 Prywatna Agencja Ochrony "QUEST" Zakład pracy Chronionej Stanisław Łacina, al. Wolności 7a/6, 55-220 Jelcz-Laskowice 31.12.2021 4 428,00
94 12.06.2020 Zakup 20 szt. tabletów i 15 szt. laptopów do nauki zdalnej KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań 19.06.2020 57 939,15
95 08.06.2020 Zakup i dostawa pendrive-ów w ramach projektu "E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA - szkolenia z komputeryzacji cyfrowych MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O., ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36, 02-797 Warszawa 10.06.2020 9 936,00
96 12.06.2020 Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości - działka nr 48/41 obręb Łany. Zygmunt Wójcik Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Wyceny Nieruchomości 12.09.2020 6 150,00
97 12.06.2020 Zakup roślin, obsadzenie donic wraz z pielęgnacją na tablicach wjazdowych na terenie Gminy Czernica Wojciech Malawski, ul. Skowronkowa 17, 55-003 Chrząstawa Wielka 31.10.2020 21 200,00
98 25.05.2020 Umowa kompleksowa Tauron - oświetlenie drogowe ul. Usługowa w Dobrzykowicach Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków wg taryfy
99 17.06.2020 Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 286 obręb Dobrzykowice Usługi Geodezyjne Geoinformatyczne i Klasyfikacja Gruntów ANGEO mgr inż. Anna Różak 21.09.2020 3 690,00
100 18.06.2020 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nadolice Małe, działki nr 39/4 oraz 39/1 i 39/2 MaatProjekt sp. z o.o., ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań 03.12.2020 27 060,00
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności