Rejestr umów 2020

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
61 07.04.2020 Bieżące utrzymanie i administrowanie nieruchomościami należącymi do Gminy Czernica Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Czernica 06.04.2023 170 100,00
62 07.04.2020 Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, dróg i infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową na terenie Gminy Czernica Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Czernica 06.04.2023 1 390 569,12
63 08.04.2020 Aktualizacja mapy do celów projektowych odcinka ul. Polnej w związku z rozpoczęciem realizacji zadania "Przebudowa ul. Polnej na odc. w km 0+000 - 0+400 w Wojnowicach" Przemysław Przerywacz "GEO-LIT", ul. Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 27.05.2020 2 091,00
64 08.04.2020 Wynajem długoterminowy kabin sanitarnych z umywalką z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne Gminy Czernica. TOI TOI Polska sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa 27.10.2020 9 707,04
65 15.04.2020 Zakup 90 szt. tabletów do nauki zdalnej dla potrzeb Gminy Czernica. KANARDI Adrian Karpiel, ul. Wilczycka 4, 51-361 Wilczyce 20.04.2020 84 510,00
66 20.04.2020 Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Wrocławska dz. nr 622/1 obręb Kamieniec Wrocławski oraz dz. nr 35 obręb Gajków, gmina Czernica Elektrotim Spółka Akcyjna, ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław 20.09.2020 107 541,36
67 27.03.2020 Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji- oświetlenie drogowe ul. Polna w Dobrzykowicach Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków wg taryfy
68 20.04.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zadań związanych z wykonaniem robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego dz. 622/1 Kamieniec Wr. oraz dz. 35 Gajków FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 1 290,50
69 20.04.2020 Zakup maseczek bawenianych wielokrotnego użytku. Skytech Invest sp. z o.o. ul. Wrocławska 118, 55-002 Kamieniec Wrocławski 20.05.2020 92 619,00
70 23.04.2020 Świadczenie usług doradczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 Biuro Inwestora Zastępczego ISI sp. z o.o., ul. Kominiarska 17, 51-180 Wrocław 30.10.2020 44 280,00
71 29.04.2020 Wykonanie projektu oświetlenia terenu zewnętrznego dla budynku GOPS przy ul. Wrocławskiej 78 w Czernicy na działce 225/6. iLOFT Pracownia Projektowa Magdalena Szkoda, ul. Emilii Plater 10/1, 51-680 Wrocław 22.07.2020 5 043,00
72 29.04.2020 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej-wydzielenie etapów w projekcie wykonawczym oraz rozdział kosztorysu inwestorskiego na dwa etapy. JN Projekt Joanna Nytko, ul. Józefa Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnów 13.05.2020 8 500,00
73 29.04.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Krzykowskiej w miejscowości Nadolice Wielkie w dz. nr 133/16 Diana Mokrzycka "PROJEKT WKG" ul. Niedźwiedzia 12, 55-002 Kamieniec Wrocławski 31.07.2020 4 700,00
74 04.05.2020 Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Szkolnej 1 w Dobrzykowicach (55-002). PUH "CLEANEX" Waldemar Rogodziński, ul. Poznańska 74/106, 62-510 Konin 31.12.2021 34 476,90
75 08.05.2020 Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa kamiennego, betonowego) na terenie Gminy Czernica w podziale na 2 zadania”. MGP ORKAN Sp. z o.o. Sp. K, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław 30.10.2020 271 030,50
76 19.05.2020 Konserwacja bieążca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa kamiennego, betonowego) na terenia Gminy Czernica w podziale na dwa zadania BICKHARDT BAU POLSKA Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice 30.10.2020 215 385,30
77 08.05.2020 Wykonanie przegrody szklanej w holu budynku Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 w Czernicy MAREK BERNACKI " MARKO", Gajków, ul.Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 08.06.2020 14 944,50
78 08.05.2020 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Orange Polska Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 08.05.2022 1 623,60
79 18.05.2020 Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach "STYK"-MATERIAŁY BUDOWLANE ILONA JAKUBEK-LENIART 30.09.2020 4 922,00
80 25.05.2020 Wykonanie serwisu klimatyzacji urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych w budynku UG Czernica, ul. Kolejowa 3 AIRCLEAN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów 15.10.2020 4 413,24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności